Dones ocupades estrangeres al Baix Llobregat

Les dones ocupades estrangeres tenen una doble penalització: per ser dones i per ser estrangeres

L’Observatori comarcal publica per primera vegada la nota de dones ocupades estrangeres al Baix Llobregat 2021. El Cens de Població i Habitatge 2021 de l’INE ha propiciat posar llum a les característiques dels ocupats, ja que gràcies a la seva nova metodologia, basada en informació de registre, podem identificar col·lectius amb dades de les quals abans no disposàvem. Així, el cens a partir dels registres de l’INSS permet perfilar les principals característiques dels ocupats de més de 15 anys. Tanmateix, permet explorar dades amb detall municipal i inframunicipal, requisit indispensable per a comprendre la realitat de la comarca.

La situació laboral de les dones ocupades estrangeres ha estat fins ara una gran incògnita, ja que no disposàvem de les dades necessàries per a la seva anàlisi. Aquesta nota confirma el que ja sospitàvem, les dones ocupades estrangeres tenen una doble penalització: per ser dones i per ser estrangeres. Així en aquesta nota hem identificat el perfil sociodemogràfic i ocupacional de les dones estrangeres ocupades a partir de les dades del cens i l’hem complementat amb dades d’atur i contractació proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu. Tot i això, s’ha de tenir en compte que tant les dades del cens (1 de gener de 2021) com les dades d’atur i contractació (desembre 2020 i any 2020) estan marcades per l’impacte de la COVID-19. A més a més, només es tenen en compte les dades que consten en l’economia formal, és a dir, totes aquelles dades de l’economia informal no queden recollides en aquest informe.

Els principals destacats que podem extreure de la nota són:

 • 14.010 dones estrangeres ocupades al Baix Llobregat l’any 2021.
 • Un 8,2% de les dones ocupades són estrangeres.
 • El 39,7% de les dones estrangeres (d’entre 16-64 anys) estan ocupades, el que suposa un 26,9% menys que les dones espanyoles.
 • L’edat mitjana de les dones ocupades estrangeres és de 40 anys. Són quatre anys més joves que les seves homònimes espanyoles.
 • Tot i que el nivell d’educació més comú entre de les dones ocupades estrangeres és el superior (42,3%) aquest és un 12,8% inferior que entre les espanyoles. En canvi, en els nivells educatius més baixos, educació primària, hi ha un 8,3% més d’estrangeres ocupades que d’espanyoles.
 • El lloc de naixement més comú és l’Amèrica del Sud (34,4%) seguit de la Unió Europea (25,2%) i l’Àfrica (10,5%).
 • Més de la meitat de les dones ocupades estrangeres (53,7%) va arribar al Baix Llobregat entre 2001 i 2010.
 • El 35% de les estrangeres estan ocupades en el comerç o l’hostaleria. Els sectors amb més diferencial respecte les espanyoles són hostaleria (+10,1%) i activitats de les llars (+10,4%).
 • A l’administració pública (-5,6%) i les activitats sanitàries (-5,6%) és on més dècifit de treballadores estrangeres hi ha si les comparem amb les nacionals.
 • Dues ocupacions agrupen a més del 60% de les dones estrangeres: treballadores de la restauració, personals i venedores (32,1%) i Ocupacions elementals (30,4%). En ambdues categories hi ha un gran diferencial amb les espanyoles amb un 7,9% i un 18,3% més.
 • Més de la meitat de les dones estrangeres són assalariades fixes o indefinides (58,9%).
 • Un 25,9% de dones estrangeres són assalariades temporals, un 7,8% més que les espanyoles. Per tant, hi ha més temporalitat entre les dones estrangeres ocupades.
 • La taxa d’atur de les dones estrangeres era del 23,2% el mes de desembre de 2020. Això suposa un 9,8% més respecte a les dones espanyoles i un 7,5% més que els homes estrangers.
 • Les dones estrangeres s’enfronten a una doble discriminació en el mercat de treball: pel fet de ser dones i pel fet de ser estrangeres.
 • Un 42,3% de les aturades estrangeres fa més de 12 mesos que estan en situació d’atur. Aquesta xifra és inferior a les homònimes espanyoles (-6,9%) però superior als homes estrangeres (+11,9%).
 • Durant l’any 2020 es van registrar 16.766 contractes signats per dones estrangeres.
 • La taxa de temporalitat contractual de les dones estrangeres va ser del 83,8%. Aquesta xifra és 4,9 punts percentuals inferiors a la de les espanyoles.

 
Document/s adjunt/s: 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte